Cart:
Total 0,00 €
Total 0,00 €
Show Cart

AVÍS LEGAL

Quartechlite, S.L. (En endavant, «Quartechlite») és la propietària de la web http://www.quartechlite.online (en avant, el «lloc web») a través de la qual Quartechlite ofereix informació sobre els seus productes i serveis, i presta servei d'atenció al client. Quartechlite és responsable de processar la seva informació personal, amb relació a tota la informació que Quartechlite recull i rep de vostè, quan utilitza el lloc web o contracta els nostres productos.Toda persona que accedeixi al lloc web serà considerada la seva «usuari» i accepta de forma expressa, automàtica i voluntària l'avís legal en vigor en el moment en què accedeix al mateix, així com les condicions particulars que puguin ser d'aplicació. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació, productes i serveis oferts des del portal de Quartechlite.En qualsevol cas, Quartechlite es reserva el dret de canviar l'estructura i el disseny del lloc web, i de modificar o eliminar serveis i / o productes, continguts o condicions d'accés i / o ús del lloc web de forma unilateral, en qualsevol moment i sense previ aviso.Los continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries no constitueixen oferta vinculant llevat que s'indiqui expressament el contrari.

a. Sobre nosaltres

Quartechlite, S.L. és una companyia espanyola amb domicili social

b. Política de privacitat i protecció de dades

Des Quartechlite complim íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de l'activitat bancaria.Cuando sol·licitem l'emplenament d'un formulari o quan, en general, obtinguem dades de caràcter personal, informarem en tot moment al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, la base legal que legitima el tractament i de la identitat i adreça del responsable del tractament i del Delegat de Protecció de dades. Les dades personals recollides només seran tractades i / o cedides amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l'usuari o cliente.Asimismo, s'informa al client o usuari de la facultat d'exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió de dades, així com de sol·licitar que es limiti el tractament de les seves respectives dades personals, oposició del mateix o sol·licitud de la portabilitat de les seves dades, indicant-li on i com dirigir-se amb la finalitat d'exercitar aquests drets. També s'informa al titular de les dades que aquest pot posar-se en contacte en tot moment amb l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades mitjançant la bústia de queixes i suggeriments habilitat a aquest efecte en www.agpd.es.Para que la informació que tenim de vostè estigui sempre actualitzada i no contingui errors, li demanem que ens comuniqui, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

c. Exercici de drets

Podrà exercir en tot moment el dret d'accés, rectificació o supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves respectives dades personals, oposar-se o sol · licitar la portabilitat de les seves dades dirigint-se a http://www.quartechlite.online/en /Exercise of Rights i indicant clarament el dret que desitja exercir, el seu nom i cognoms, i una còpia del document nacional d'identitat (DNI) o document similar que el acredite.Asimismo, pot posar-se en contacte en tot moment amb el delegat de Protecció de Dades de Quartechlite, per tal de resoldre totes les qüestions que pugui tenir relatives al tractament de les seves dades personals i l'exercici dels seus drets a través de Contacte DPO (http://www.quartechlite.online/en/DPO)

d. Mesures de seguretat

Des Quartechlite, adoptem mesures de seguretat necessàries per tal de protegir la seva informació.En concret, les mesures tècniques i organitzatives adoptades per tal de garantir un nivell de seguretat adequat al risc dependran de l'estat de la tècnica, els costos de l'aplicació, la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com dels riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats dels usuarios.Sin això, l'usuari ha de ser conscient que internet no és 100% segur. No podem prometre-li que l'ús del lloc web sigui completament segur. Per això, li animem a utilitzar internet amb cautela, això inclou no compartir contrasenyes.

e. Propietat intel·lectual i industrial

Els textos, les imatges, els sons, les animacions, els vídeos i altres continguts d'aquest lloc web són propietat exclusiva de Quartechlite o, si escau, de tercers que hagin atorgat una llicència o autorització a Quartechlite per a la seva uso.Todos els logotips , marques i dissenys industrials que apareixen en aquest lloc web entren en l'àmbit d'aplicació dels drets de propietat industrial i intel·lectual registrats per Quartechlite, pel que queda prohibida qualsevol forma d'explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l'autorització expressa de Quartechlite.Mediante les presents condicions d'ús no es cedeix ni pot interpretar-se que es cedeixi cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc web ni sobre cap de les seves parts. Queda prohibit divulgar, utilitzar, transmetre, distribuir, reproduir, transformar, comunicar públicament, posar a disposició, extreure, reutilitzar, reenviar o utilitzar de qualsevol manera, total o parcialment, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d'aquest lloc web pertanyen a Quartechlite sense el consentiment previ i exprés de l'empresa, llevat que s'indiqui el contrari o que la seva utilització es faci a títol particular i no vulneri els drets que la legislació aplicable atorgui a l'empresa.

h. responsabilitats

Des Quartechlite no garantim l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en el lloc web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.Asimismo, no som responsables de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del lloc web mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al lloc web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de Quartechlite, llevat que ho autoritzem expresamente.Asumimos, juntament amb els nostres proveïdors d'informació, responsabilitat amb relació a la informació , continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats sa través del lloc web per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix Grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (1) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (2) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (3) incompliment de les obligacions que incumbeixen als proveïdors de serveis de la societat de la informació; (4) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (5) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (6) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones; (7) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació i / o (8) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal d'Quartechlite.Asimismo, tampoc assumim cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (1) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Quartechlite; (2) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (3) ús indegut o inadequat del lloc web; i / o (4) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

f. Política de cookies

L'informem que des Quartechlite utilitzem cookies (petits arxius de text que posem des de la nostra web al seu ordinador) i eines de rastreig. Per obtenir més informació sobre les cookies en aquesta web i com desactivar-les, feu clic a http://www.quartechlite.online/en/DPO

e. Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigente.No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Comercia. Especialment, no podrà alterar, modificar o suprimir totalment ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Quartechlite .Queda prohibit, excepte en els casos en què s'autoritzi expressament, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de Quartechlite diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l'adreça http://www.quartechlite.online/es, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar el lloc web d'o la informació continguda en el mateix sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

s. Ús lícit i bona fe

L'usuari reconeix i accepta voluntària i expressament que l'ús del lloc web es realitza en tot moment sota la seva única i exclusiva responsabilidad.El usuari es compromet a utilitzar el lloc web, així com els seus serveis i continguts, sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, està prohibit utilitzar el lloc web amb fins il·lícits o perjudicials per a Comercia o qualsevol tercero.Al utilitzar el lloc web, l'usuari es compromet a no actuar de cap manera que pugui perjudicar la imatge, els interessos o els drets de Quartechlite o de tercers, o que pugui dificultar d'alguna manera la utilització normal del lloc web.10. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres si té alguna preguntaComercia disposa d'un Servei d'Atenció al Client al que correspon l'atenció i resolució de queixes que els clients presentin relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts.

Pot dirigir les reclamacions a:

Quartechlite, S.L.

Servei d'Atenció al Client

Correu electrònic: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Share